Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

Madzia20
Madzia20
8818 2703
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viastarryeyed starryeyed

June 22 2015

Madzia20
3974 c7db
Reposted fromlittlefool littlefool viaohwowlovely ohwowlovely

June 06 2015

Madzia20
9827 beff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
Madzia20
4112 8186
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
Madzia20
Nieważne, jak się starasz, i tak będziesz popełniać błędy.
— Grey's Anatomy
Reposted fromjakoob jakoob vianivea nivea

May 14 2015

Madzia20
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny vialovemyself lovemyself
Madzia20
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianeartoyou neartoyou

March 26 2015

Madzia20
Dobry pocałunek czujesz między udami
Reposted fromenchantement enchantement viaohwowlovely ohwowlovely
Madzia20
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viaohwowlovely ohwowlovely
Madzia20

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world vianivea nivea

February 28 2015

Madzia20
Kocham Cię Tomaszu <3 :*

January 19 2015

Madzia20
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea

January 04 2015

Madzia20
Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.
Reposted frommefir mefir vianivea nivea

January 03 2015

Madzia20
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus vianivea nivea
Madzia20
najgłębiej patrzą te oczy, które najwięcej płakały. najbardziej kochają te serca, które najmocniej cierpiały.
Reposted frompatrisz patrisz viaohwowlovely ohwowlovely
Madzia20
Ten którego szukam przecież jest obok mnie. 
— ILOVEYOU
Reposted fromorchis orchis vianivea nivea
Madzia20
Pamiętaj, że kiedy matka mówi ci : "Będziesz tego żałował", to z pewnością tak będzie.
— H. Jackson Brown - ' Mały duży poradnik życia '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaohwowlovely ohwowlovely
Madzia20
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaohwowlovely ohwowlovely

December 25 2014

Madzia20
BYŁOBY ZAJEBIŚCIE GDYBY NAM SIĘ UDAŁO.
— byłoby.
Reposted frombomdia bomdia vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl